Volkswagen Veteran Club

Volkswagen Veteran Club – Bratrstvo žlutejch rukavic

Kontaktní osoba Robetr Kudrna

Telefon 605 331 791

Internetové stránky www.vwveteranclub.cz

Fotografie z 11. Jarního sprintu na Vítkově 2012

Občanské sdružení

Občanské sdružení Občanů a přátel Velenky bylo založeno v roce 2007. Za dobu své činnosti realizovalo řadu zajímavých akcí (jarní, vánoční koncerty, Velenské slavnosti, vydání kalendáře s historickými fotografiemi Velenky, pravidelné otevírání kostela o poutích a posvíceních, atd.), podílelo se na akcích uskutečněných místními spolky a obecním úřadem. I nadále chce sdružení pokračovat ve své aktivní činnosti.

 

Od roku 2016 vystupujeme pod novým názvem "Spolek občanů a přátel obce Velenka, z.s." v souladu s platným občanským zákoníkem.

 

Plán činnosti spolku na rok 2017

1. Zúčastnit celostátní akce "Noc kostelů" dne 9.6.2017. V rámci akce uspořádáme varhaní koncert

2. Spolu s arcibiskupstvím, památkáři a páterem Krajlem z Nymburské farnosti se podílet na opravě márnice.

3. Podílet se na garanční opravě kostela a odstranění závad

4. Zajistit koncert v kostele v průběhu posledního čtvrtletí roku 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myslivecký spolek

Plán akcí Mysliveckého spolku Velenka v roce 2017

DatumAkceČas
8.dubna úklid lesa a kácení dřevin 8:00
30.dubna pálení čarodejnic 18:00
10.června brokové střelby 16:00
14.července členská schůze 19:00
2.září     hon na kachny Soběslav  
13.října členská schůze 19:00

Termíny honů MS Velenka

  • 28. října - Setkání sokolníků
  • 11. listopadu - Hon na lišky a černou zvěř
  • 9. prosince - Hlavní hon
  • 26.prosince - Hon pouze pro členy MS Velenka
 

Dobrovolní hasiči

V roce 2015 obdržela obec Velenka dotaci na pořízení radiostanice do zásahového vozidla JSDH Velenka.

Projekt č. HAS/SDH/024854/2015 byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje - z prostředků Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci tematickéno zadání "Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů".

Fotogalerie projektu: obr.1, obr.2, obr.3, obr.4

logo

 

 

*        *         *          *           *          *           *            *        *

 

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Velence (SDH Velenka) byl založen už v roce 1906. Kromě úspěšné sportovní činnostiaktivní práce s mládeží je činný také v oblasti požární ochrany, protipožární prevence a výrazně se podílí na kulturním životě ve Velence. Sbor má i svůj YouTUBE kanál s videifotogalerii.

Jednotka SDH Velenka také plní svou funkci: Pomáhá občanům ve Velence a jejím okolí technickou pomocí, likvidací mimořádných událostía při živelných pohromách. Jednotka SDH Velenka pomáhala také v oblastech postižených povodněmi v letech 1997, 20022010.

Kolektiv mladých hasičů SDH Velenka

Přibližně od roku 2000 funguje v rámci SDH Velenka kolektiv mladých hasičů. Je to jediná organizovaná pravidelná zájmová aktivita, které se děti ve Velence mohou věnovat. S postupnými úspěchy se Kolektiv stále rozrůstá a k 1. lednu 2011 se v něm věnuje požárnímu sportu celkem 28 členů ve věku od šesti do osmnácti let.

Děti se v Kolektivu učí novým znalostempraktickým dovednostem. Kromě učení také posilují své tělo, a to aktivním pohybem při téměř atletických disciplínách. To vše totiž vyžaduje požární sport, kterému se na okresnírepublikové úrovni věnují.

Kolektiv mladých hasičů SDH Velenka se schází alespoň jednou týdně po celý rok. Kromě tréninkůsoutěží se koná i mnoho dalších společných akcí, jako jsou výlety, hrysoustředění. Nejde totiž pouze o dobré sportovní výsledky, ale také o smysluplnéaktivní využítí času dětí.

Úspěchy Kolektivu mladých hasičů SDH Velenka

Kolektiv mladých hasičů SDH Velenka se účastní Okresních soutěží v rámci hry Plamen, Okresní ligyPožárním útoku a mnohých nepostupových soutěží v okolí.

Několik jednotlivců se pravidelně podílí na reprezentaci okresu Nymburk ve vyšších kolech hry Plamen. V roce 2011 se dokonce na Mistrovství České republiky soutěže dorostu probojovalo naše družstvo dorostenců Velenka-Kostomlátky.

Výjimečná příležitost potkala v roce 2011 také 3 naše svěřence – Lukáše Samka, Terezu HamáčkovouMichaelu Košnářovou, kteří se podívali s reprezentačními družstvy na 18. olympiádu mladých hasičů ve slovinském Kočevje. Lukáš byl ve vítězném družstvu SDH Chlumec nad Cidlinou a Velenka se tedy pyšní mistrem světa.

Krom toho se naši sportovci účastní i individuálních disciplín, jako je běh na 60 či 100 metrůpřekážkami.

Aktuální výsledky a úspěchy naleznete v přiloženém souboru.

Poděkování

Na současnou úroveň se Kolektiv mladých hasičů SDH Velenka vypracoval zejména díky aktivní práci, ale také díky podpoře SDH Velenka, obce Velenka, rodičů dětí a dalších drobnýchvětších sponzorů. Všem těm patří dík.

Honza Novák, vedoucí Kolektivu mladých hasičů SDH Velenka