Důležité kontakty

Pověřená obec Sadská

 • stavební úřad
 • pověřený matriční úřad – OP, ověřování listin a podpisů
 • přestupková agenda

Obec s rozšířenou působností Nymburk

 • živnostenský úřad
 • odbor životní prostředí MěÚ
 • cestovní doklady
 • evidence řidičů a vozidel
 

POŽÁRNÍ OCHRANA A KRIZOVÉ SITUACE


Kominické práce

 • Václav Šípek – telefon 607 982 554
 • Miroslav Novák – telefon 776 338 948
 • čištění komínů, vložkování komínů na tuhá a plynná paliva
 • revizní prohlídky komínů a spalinových cest od spotřebičů na tuhá a plynná paliva