Informace pro občany

Jízdní řády

 

Jízdní řády ke stažení:

 Vstup do vyhledávače:

 

Do vyhledávací masky napište jméno obce.

 

Odpadové hospodářství – sběrné místo (Písečník)

Otevírací doba Písečník  2018

 

leden 13.1. 27.1.     9.-00-11.00
únor 10.2. 24.2.  
březen 10.3. 24.3.  
duben 7.4. 21.4.     8.00-11.00
květen 5.5. 19.5.  
červen 2.6. 16.6. 30.6.
červenec 14.7. 28.7.  
srpen 11.8. 25.8.  
září 8.9. 22.9.  
říjen 6.10. 20.10.     9.00-11.00
listopad 3.11. 17.11.  
prosinec 1.12. 15.12. 29.12.

 Správcem sběrného místa ve Velence je pan Zdeněk Bárta.

 

Do sběrného dvora je možné odložit komunální odpad (domovní odpad a využitelné složky

komunálního odpadu, například železný šrot a objemný kompostovatelný odpad, např. větve).

Ostatní biologicky rozložitelný odpad - např. tráva, listí a spadané ovoce je možné ukládat

v BIO nádobách, které pravidelně vyváží svozová firma.


 

 

 

Pravidla používání obecního rozhlasu Velenka

Pravidla používání obecního rozhlasu Velenka

a rozesílání informačních SMS občanům pro komerční účely

na základě usnesení OZ Velenka ze dne 22.9.2014

 

 

Ceník:

 

Hlášení místním rozhlasem pro komerční účely:               50Kč/ 1 hlášení

 

Rozesílání SMS zpráv občanům pro komerční účely:       50Kč/1 SMS

 

Umístění informace na web obce:                                           zdarma

 

Pro opakované služby ( hlášení+SMS ) více než 5x/rok je možné dohodnout individuální cenu.

 

  

Při objednávce služby je třeba oznámit minimálně: Kontaktní údaje žadatele, požadovaný text zprávy a  termín/ termíny hlášení.

 

Částku je žadatel povinen uhradit předem - hotově nebo převodem na účet.

 

Obecní úřad Velenka si vyhrazuje právo ze závažných důvodů odmítnout provést službu (např. z důvodu poruchy rozhlasu, nevhodnosti hlášení nebo nevhodného času hlášení). 

Czech POINT

Výpisy dostupné na OÚ Velenka:
 • Ověřování listin a podpisů (30Kč za 1 stranu nebo 1 podpis)
 • Výpis z katastru nemovitostí (100 Kč za 1. stranu, 50 Kč za každou další)
 • Výpis z obchodního rejstříku (100 Kč za 1. stranu, 50 Kč za každou další)
 • Výpis ze živnostenského rejstříku (100 Kč za 1. stranu, 50 Kč za každou další)
 • Výpis bodového hodnocení řidiče (50 Kč)
 • Výpis z rejstříku trestů (100 Kč)
 • Výpis z rejstříku trestů právnických osob (100 Kč)
 • Výpis údajů z registru obyvatel (100 Kč)
 • Výpis údajů z registru osob (100 Kč)
 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel (100 Kč)
 • Žádost o změnu údajů v registru osob (100 Kč)
 • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě (100 Kč)

Pronájem společenské místnosti na Obecním úřadě Velenka

DSC 0001 1 

Rezervace Františka Dohnalová
Telefon 721 472 743
Cena pronájmu 1 000 Kč za akci

Kácení dřevin

Povolení ke kácení a novelizovaná vyhláška 222/2014 Sb.

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se podle §8 odst. 3 zákona NEVYŽADUJE PRO:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin3),
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

To mimo jiné znamená, že pokud je strom součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí nebo pokud je mimo zastavěné území, povolení ke kácení potřeba je.

Následující klíč by mohl vlastníkovi zeleně zpřehlednit, zda potřebuje či nepotřebuje povolení ke kácení.

Povolení ke kácení


Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les

Územní plán

Veřejná knihovna

Knihovnice Františka Dohnalová
Telefon 721 472 743
Otevírací doba:

pondělí 17.00 - 18.30

pátek 13.00 - 14.00

Evidence pálení

Kopírování dokumentů

1 strana A4 černobíle 1,5 Kč
1 strana A4 barevně 8 Kč