Informace Policie - Řidiči pozor!

Policie ČR informuje

 

„Řidiči pozor“!

V čase letních prázdnin a dovolených je větší provoz na našich silnicích. Řidiči by tak měli dbát zvýšené opatrnosti a bezpečnosti v silničním provozu.

Řidič by měl použít k jízdě jen takové vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a vždy dodržovat pravidla silničního provozu. Kontrolovat průběžně technický stav svého vozidla. Být vždy připoután bezpečnostním pásem. Přizpůsobit rychlost jízdy všem okolnostem silničního provozu. Dát přednost chodcům na vyznačeném přechodu pro chodce. Nesedat za volant, pokud se člověk necítí dobře, řízení vozidla odložit raději na pozdější dobu. Nezapomenout na pravidelné zdravotní prohlídky, které zákon přikazuje řidičům ve věku 60 let a které potvrdí jeho způsobilost k řízení. Nesedat za volant po požití alkoholických či jiných návykových látek!

 

„Auto není trezor“

O prázdninách navštěvujeme různá místa, jako jsou hudební či jiné kulturní akce, nákupní střediska, jezdíme do lesa na houby a na koupaliště apod. Jsou to místa, kam se zejména dopravujeme svými vozidly. Tato skutečnost bohužel láká i zlodějíčky, kteří se vloupávají do motorových vozidel, protože tam nezodpovědní majitelé často zanechávají cenné věci.

 

Auto není trezor, proto radíme nenechávat na sedadlech ani odkladných plochách vozidla žádné věci, zejména kabelky, kufříky, písemnosti, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, peněženky nebo osobní doklady. Ve vozidle nenechávat ani oblečení. I bezcenná věc neunikne pozornosti zloděje. Rovněž neukládat věci do zavazadlového prostoru vozidla v místech, kde je větší pohyb lidí. Nikdy nevíte, kdo se zrovna na Vás dívá.

 

Panel či odnímatelné radio nikdy ve vozidle nenechávat! Autorádio bývá pro lapky velké lákadlo. Naše lhostejnost zlodějům nahrává, a proto si všímejte podezřelých osob na parkovištích.

V případě jejich výskytu ihned volejte na linku 158, kdy operační důstojník na místo vyšle nejbližší hlídku policie.

 

 

Za obvodní oddělení policie ČR v Sadské npor. Mgr. Jana Žďárská.