Informace Policie - Linka 158

Linka 158 

 

Policie nestojí o latentní kriminalitu.

„Co dělat, když u Vás doma byl nezvaný host!“

 

Po příjezdu na svou rekreační chatu, do rodinného domu či bytu zjistíte, že Vás navštívil nezvaný host. Při podezření, že se pachatel nachází ještě uvnitř, v žádném případě nevstupujte a hned volejte na linku 158. Ozbrojení policisté mohou tak zadržet zloděje přímo při činu! Nedoporučujeme majitelům objektů, aby se snažili pachatele zadržet.

 

Při kontrole narušeného objektu na nic nesahejte, zanechaný nepořádek po zloději neuklízejte, aby nedošlo ke zničení zanechaných stop pachatelem na místě činu. Neprodleně volejte policii. Pro ohledání místa činu je tedy důležité, aby vše bylo tak, jak pachatel místo opustil. Poté společně s policisty provedete kontrolu obydlí a případně zjistíte, které věci Vám byly odcizeny či poškozeny. Pro následné vyčíslení škody a pátrání po odcizených věcech, je dobré mít uschovány doklady o pořízení věci včetně výrobních čísel a fotografií cenností.  

 

Jak uchránit svůj majetek? Nabízí se možnost zvolit si vhodný elektronický zabezpečovací systém, okna či dveře opatřit mřížemi či pořídit si bezpečnostní dveře. V případě, že odjíždíte z obydlí na delší čas, požádejte svého souseda o pravidelnou kontrolu Vašeho pozemku, včetně výběru poštovní schránky a předejte mu Váš kontakt.

 

Občan, který věc neoznámí, znemožní policii protiprávní jednání řádně prošetřit a případně zjistit pachatele.

Úkolem policie je především chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji, usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti. Tímto bychom chtěli apelovat na občany, v případě, že dochází k nějakému protiprávnímu jednání, zavolejte na bezplatnou linku 158, která je svedena na operační středisko, kde operační důstojník zajistí výjezd příslušníků obvodního oddělení v Sadské na místo události, případně jinou hlídku Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, která bude nejblíže.

 

Za obvodní oddělení policie ČR v Sadské npor. Mgr. Jana Žďárská, vedoucí oddělení.