Povinně zveřejňované informace

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o Velence (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),

c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 19),

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů- informace o zpracovávání osobních údajů (bod 20),

3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/)  - informace o obecním informačním systému (bod 21),

4.
podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu(bod 22).

01. Oficiální název
 • obec Velenka
02. Důvod a způsob založení Obec vznikla na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno v Ústavě České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
03. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je sedmičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté.

Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.

Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory finanční a kontrolní.

Organizační složky obce:

 • knihovna Velenka
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů
04. Kontaktní spojení
04.1. Poštovní adresa - sídlo
 • Obecní úřad Velenka
 • Velenka 44
 • 289 12 Sadská
04.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 • Obecní úřad Velenka
 • Velenka 44
 • 289 12 Sadská
04.3. Úřední hodiny
 • Pondělí: 19:00 - 20:00 úřední den
 • Středa: 16:00 - 17:00 úřední den
04.4. Telefonní čísla
 • +420 325 598 057 kancelář OÚ
 • +420 311 236 311 kancelář OÚ
 • +420 733 282 909 mobil starosta
04.5. Adresa Internetové stránky
04.6. Adresa e-podatelny
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
04.7. Další elektronické adresy
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
05. Bankovní spojení (číslo účtu)
 • 33324191/0100 (Komerční banka)
 • 94-1111191/0710 ( ČNB)
06. Identifikační číslo (IČ)
 • 00640697
07. Daňové identifikační číslo (DIČ)
 • Obec není plátcem DPH
08. Dokumenty
08.1. Seznam hlavních dokumentů vydaných obcí
08.2. Rozpočet

 

 

09. Žádat o informace lze:
 • Osobně na obecním úřadě Velenka, Velenka 44, 289 12 Sadská v úředních dnech a hodinách
 • Telefonicky na čísle +420 325 598 057
 • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • Formulářpísemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • elektronickou podatelnou
  • poštou na adresu obecní úřad Velenka, Velenka 44, 289 12
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
10. Příjem žádostí a dalších podání
 • Osobně na obecním úřadě Velenka, Velenka 44, 289 12 v úředních dnech a hodinách
 • Telefonicky na čísle +420 325 598 057
 • Elektronicky (e-mailem) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Poštou na adresu obecní úřad Velenka, Velenka 44, 289 12 Sadská
11. Opravné prostředky Opravné prostředky lze podávat písemně:
 • Osobním podáním na obecním úřadě Velenka, Velenka 44, 289 12
 • Poštou na adresu obecní úřad Velenka, Velenka 44, 289 12 k rukám starosty

Opravný prostředek lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx .
Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz .
konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place
13. Vydané právní předpisy - vyhlášky
14. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů
 1. Rejstříky pracovištěCZECH POINT
15. Informace o územním plánu
 • Kompletní informace o územním plánu naleznete zde...
 16.Profil zadavatele

      https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-velenka