Významná místa a památky

Kostel sv. Petra v okovech

Barokní kostel sv. Petra v okovech z let 1733 až 1734 (Kilián Ignác Dientzenhofer), postavený nákladem dvorského stavebního úřadu. Na kostel navazuje místní hřbitov.

img01

Památník obětem 1. a 2. sv. války

img02

Památník ke zrušení nevolnictví

Postaven obyvateli Velenky v roce 1899 k padesátiletému výročí zrušení nevolnictví.

img03

Lidová architektura

Dvě usedlosti pod kostelem s podélně orientovanými zděnými domy s valbovými střechami a sousedícími barokizujícími klenutými branami.

img04

Národní přírodní památka Slatinná louka u Velenky

Jediná evropská lokalita, kde roste lněnka bezlistenná.